Stor aulasittning.jpeg

 ATT BERÖRA EN PUBLIK

 

Vi är många som har trollbundits av kraftfulla talare. De som till synes utan ansträngning intar en scen och får oss att tappa tid och rum. Utan några hjälpmedel mer än sig själva, berättar de historier och förmedlar bilder med förmågan att dela med sig av såväl det svåra som det glädjefyllda i livet.

De flesta av dessa talare, i och vid sidan av näringslivet, har förmågan för att de har tränat och tränar hårt... I en tid när fler och fler möten sker digitalt ställs nya krav på kunskap om dramaturgiska grepp och kameravana.


I rollen som talartränare sparrar jag dig i ditt arbete för att bli en bättre kommunikatör framför en kamera eller en levande publik. Tillsammans arbetar vi fram ett relevant innehåll, skapar ett bra manus och repeterar inför ditt framträdande. När det är dags, och om du så önskar, finns jag med som stöd och senare med konstruktiv feedback för din fortsatta utveckling. Till grund för vårt arbete ligger det retoriska verktyget 7F.


Inspirerande föreläsning, workshop eller längre utbildning

7F kan beskrivas som ett recept till att bli en bättre talare och kan förmedlas genom en inspirerande föreläsning, workshops eller som en längre utbildning. Hör av dig för förslag på ett upplägg som passar dig och/eller ditt team.

 
Scen BioRio.jpg

RECEPTET 7F

En sammanfattning av det retoriska verktyget kallat 7F

 
 

Fick just en high-five från energiministern som tackade för ett fantastiskt föredrag - supertack hjälpen du fantastiska guru!

Lena