top of page
Stor aulasittning_edited.jpg

 ATT BERÖRA EN PUBLIK

TALARTRÄNING: Välkommen

Vi är många som har trollbundits av någon som, till synes utan ansträngning, intar en scen och får oss att tappa tid och rum. Utan några hjälpmedel mer än sig själv tas vi med in i berättelsen och lämnar stunden berörda och kanske med en insikt som förändrat oss om än så lite.

De flesta av dessa talare, i och vid sidan av näringslivet, har förmågan för att de har tränat och fortsätter att träna. I en tid när fler och fler möten sker digitalt ställs nya krav på förmågan som talare, kunskap om dramaturgiska grepp och kameravana.


I rollen som talartränare sparrar jag dig i ditt arbete för att bli en bättre kommunikatör framför en levande publik stor som liten, eller en kameralins.  Tillsammans arbetar vi fram ett bra manus och repeterar inför ditt framträdande. När det är dags, och om du så önskar, finns jag med som stöd och senare med konstruktiv feedback för din fortsatta utveckling. Till grund för vårt arbete ligger det retoriska verktyget 7F.

TALARTRÄNING: Text
Vintage kokbok

7F - RECEPTET FÖR ATT TROLLBINDA EN PUBLIK

TALARTRÄNING: Tjänster
TALARTRÄNING: Omdömen

Fick just en high-five från energiministern som tackade för ett fantastiskt föredrag - supertack hjälpen du fantastiska guru!

Lena B.

bottom of page