top of page
fLÖDES~~POS=TRUNC

TYDLIGHET GER TRYGGHET

Roller: Välkommen

Tydlighet skapar trygghet och är en förutsättning för lyckade projekt där alla inblandade kan göra sitt bästa och har roligt tillsammans.

I mötesprojekt som löper över tid med flera faser och intressenter är det speciellt viktigt med tydliga roller och ansvarsområden. En extern projektgrupp med väl definierade roller och ansvar behöver en motsvarande grupp hos uppdragsgivaren.

Roller: Text

PROJEKTGRUPP HOS KUND

Uppdragsgivare - Formell beställare hos kund och kan vara såväl en person som tex en ledningsgrupp. Ansvarig för att sätta samman ev. styr- och referensgrupp.


Innehållsansvarig - Insyn i organisationens övergripande mål med ansvar för mötets intention, målsättning, innehåll, format och aktörer. Ofta representant från uppdragsgivaren och motpart till mötesarkitekt/innehållsproducent.

Projektledare - Internt ansvarig för budgetarbete, tid och kommunikationsplan. Drivande i arbetet med styrgrupp och/eller referensgrupp.

Produktionsledare - Internt ansvarig för distribution av inbjudan, framtagning av arbetsmaterial, reselogistik, anmälningar etc.

EXTERN PROJEKTGRUPP

Mötesdesigner - Formger mötets agenda i nära samråd med uppdragsgivaren. Ansvarig för dramaturgi inkl. former för engagemang och dialog med fokus på effekt.

Redaktör – Ett komplext innehåll med många medverkande riskerar att bli luddigt och kan behöva en redaktör. Någon som i kontakt med talarna, håller samman budskap och koordinerar material såsom filmer och bilder etc. Nära samarbete med eller är densamme som innehållsproducenten.

Innehållsproducent - Ser till att varje agendapunkt jobbas fram i detalj med insyn i manusarbete, frågeställningar, film och grafik.

Projektledare - Övergripande ansvar för att driva alla delar framåt. Håller i tid- & kommunikationsplan. Kontakt-rapportering, upphandling och ekonomistyrning.

Produktionsledare - Nyckeln till ordning och reda med full koll på gäst- och crewlogistik, mat, logi, riggplanering, säkerhet mm.

Roller: Projekt
bottom of page