fLÖDES~~POS=TRUNC

TYDLIGHET GER TRYGGHET

 

Tydlighet skapar trygghet och är en förutsättning för lyckade projekt där alla inblandade kan göra sitt bästa och har roligt tillsammans. I mötesprojekt som löper över tid med flera faser och intressenter behövs tydliga roller och ansvarsområden. En extern projektgrupp behöver en motsvarande internt hos uppdragsgivaren.

 

PROJEKTGRUPP HOS KUND

Uppdragsgivare - formell beställare hos kund och kan vara såväl en person som tex en ledningsgrupp.


Innehållsansvarig - Insyn i organisationens övergripande mål med ansvar för mötets intention, målsättning, innehåll, format och aktörer. Ofta representant från uppdragsgivaren och motpart till mötesarkitekt/innehållsproducent.

Projektledare - Internt ansvarig för budgetarbete, tid och kommunikationsplan. Drivande i arbetet med styrgrupp och/eller referensgrupp.

Produktionsledare - Internt ansvarig för distribution av inbjudan, framtagning av arbetsmaterial, reselogistik, anmälningar etc.

EXTERN PROJEKTGRUPP

Mötesarkitekt - Formger mötets agenda i nära samråd med uppdragsgivaren. Ansvarig för dramaturgi inkl. former för engagemang och dialog med fokus på effekt.

Redaktör – Ett komplext innehåll med en mängd medverkande talare riskerar att bli luddigt och kan behöva en redaktör. Någon som i kontakt med talarna, håller samman budskap och koordinerar material såsom filmer och bilder etc. Nära samarbete eller densamme som innehållsproducenten.

Innehållsproducent - Ser till att varje agendapunkt jobbas fram i detalj med insyn i manusarbete, frågeställningar, film och grafik.

Projektledare - Ansvar för tid- och kommunikationsplan. Kontaktrapportering, upphandling och ekonomistyrning.

Produktionsledare - Nyckeln till ordning och reda med full koll på gäst- och crewlogistik, mat, logi, riggplanering, säkerhet mm.