top of page

MUSIK...

...är, tillsammans med skrivandet, det jag inte kan låta bli. Mycket annat kan jag vara utan men ord och ton är mitt syre.


Länge musicerade jag som hobby men sedan några år och med hjälp av slumpen, tur eller mening är musiken nu en del av mitt yrke i olika former.

Tillsammans med trio på jazzklubb, i egna konsert-produktioner eller som metod i rollen som facilitator. Där letar sig musik igenom hierarkier, förbi fasader och kan öppna upp för samtal på nya sätt.

Debutskivan"It's time" kom 2020 och finns att streama eller beställa på vinyl.

Lo sjung&blund.jpeg
Musik: Om
bottom of page