top of page
IMG_2668 (1)_edited.jpg

MÖTESPUSSLET

Mötespusslet: Välkommen

Utan riktning är det lätt att hamna snett. Därför behöver arbetet med att skapa ett möte börja med att klargöra dess intention. En rad frågor behöver svar såsom varför mötet behöver äga rum? Vilka som ska delta och hur ser deras behov, frågor och förväntningar ser ut?

INNEHÅLL

Det kan tyckas självklart vad mötet ska handla om men i förarbetet händer det att helt andra ämnen än de först tänkta behöver ta plats på agendan. Både för att mötet ska bli relevant och givande för åhörarna men också för att affärsmål ska kunna nås.


FORMAT

Nästa steg är att ge mötet dess format med anpassning till om det sker fysiskt, digitalt eller behöver vara en hybrid. Mängder av sätt finns att använda dramaturgi och skapa engagemang genom reflektion, dialog och övningar. 


AKTÖRER

Visst är det många gånger självklart och helt rätt att vd ger sin syn på t ex. året som gått men ofta är det mer värdefullt att kunder, medarbetare eller rent av f.d. kunder delar med sig av sina erfarenheter och ställer skarpa frågor. Här diskuterar vi vilka personer som ska ha nyckelroller i mötet.


KOMMUNIKATION

Hur ska kommunikationen kring mötet läggas upp? Ska deltagarna bjudas in elektroniskt, ett handskrivet brev levererat med snigelpost eller rent av med bud? Kanske ska gästerna ges möjlighet att bidra till mötets innehåll redan innan de kommit på plats? På vilket sätt interagerar vi under mötet och hur tar vi tillvara energin när det väl är över är alla exempel på frågor som besvaras här.


PRODUKTION

”The devil is in the detail” har någon klok person sagt. Duktiga specialister på t ex. teknik, scenografi, mat och logistik borgar för kvalitét i genomförandet. Det oavsett om produktionen leds av interna resurser, skickliga frilansare eller av en erfaren eventbyrå.


GENOMFÖRANDE

Med ett noggrant förarbete kan du som kund slappna av och själv uppleva mötet under tiden professionell mötesledning ser till att allt flyter enligt plan.


UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING

Hur följs deltagarna upp efter mötet? På vilket sätt tas insikter och energi tillvara för att leva vidare i vardagen? Varje möte är ett lärande för såväl deltagare som för de som arbetar med mötets utformning och genomförande. Våga syna hela processen för att ta tillvara värdefulla lärdomar och chanser till växande.

Mötespusslet: Text
bottom of page