M%20i%20sepia_edited.jpg

MÖTETS DRAMATURGI

 

På teatern och i filmens värld är man väl bekant med dramaturgins kraft för att publiken ska bli fångad i handlingen och engagerad i det som sker.

Också möten, såväl fysiska som digitala, behöver dramaturgi för att bli engagerande men ofta brister kunskapen om hur den kan användas och det blir istället platt och tråkigt. Kanske för att det kan vara svårt att veta vad mer som behövs annat än att boka en lokal/välja plattform och se till att folk kommer. Ett möte behöver mer än så för att bli till.


Oavsett storlek kan ett möte liknas vid ett pussel med 8 olika bitar som behöver hänga ihop. Nedan mer om varje bit och hur de kan fogas samman för att ta tillvara den tyngsta valutan vi alla har fått men som vi inte vet hur mycket - tid:

 
IMG_2668 (1)_edited.jpg

MÖTESPUSSLET

fLÖDES~~POS=TRUNC

ROLLER