Programledare

Vid större konferenser, seminarier och kvällsarrangemang är programledarens roll att lyfta fram temat, förstärka den röda tråden och ge förutsättningar för de som intar scenen att kunna vara så bra som möjligt.

Den långa erfarenheten av att producera möten och träna talare kommer här till nytta och gagn för såväl dig som uppdragsgivare som för de som ska medverka och agera under mötet.

Louise kunskap och erfarenhet i kombination med egen scentid som föreläsare och sångerska gör henne till en programledare som med engagemang är delaktig i såväl förarbete som själva genomförandet. Med värme, humor och trygg hand leder hon såväl talare som gäster genom programmet.