Utbildning i korthet

Civilekonom inriktning marknadsföring - Stockholms Universitet & Lynn University, Florida, USA

Pågående utbildning i kommunikologi - Studio Kom For (Modul 1-4)

The art of facilitation - Zenergy Global/The Zone

Utvalda kurser i coaching, psykologi och pedagogik - Agslo, UGL, Coach2Coach, Berghs m.fl.

Biografi

Med en bakgrund som civilekonom med universitetsstudier i USA driver Louise edan 2001 sitt bolag Palmstierna & Co AB och hjälper organisationer att använda mötet som ett strategiskt kommunikationsverktyg i rollerna mötesarkitekt, talartränare och facilitator.

Louise menar att det är skillnad på att mötas och att träffas. Träffas gör vi dagligen kring konferensbord och i större samlingar men delaktighet, energi och engagemang saknas. Motsatsen sker i mötet stort som litet. I mötet växer människor, får ny kunskap, blir berörda, får insikt och motivation att bidra till utvecklingen av sin roll, sina kollegor och organisationens affärsmål på sikt.

Som mötesarkitekt formger Louise kraftfulla ofta interna möten. Hur man utformar och genomför affärsdrivande möten med goda och bestående resultat är också ett ämne hon gärna föreläser om.

Louise anlitas som talartränare av individer och grupper som vill utveckla sin förmåga att som talare nå fram till åhörarna och beröra dem med sitt budskap. Louise bistår sina klienter i såväl förberedelse och manusarbete som i repetitioner.

Utifrån sin mångåriga erfarenhet av möten är rollen som facilitator uppskattad i sammanhang där en grupp behöver en oberoende part för att driva t ex. en process för att ta fram en ny vision eller en större konferens som behöver programledning. Louise förmåga att ge utrymme, lyfta det väsentliga och tillföra energi kan sägas vara kvalitéer som är uppskattade i dessa sammanhang.

Som coach agerar Louise bollplank och vägledare för personer som behöver finna nya vägar och/eller stärka sin förmåga att kommunicera både professionellt som privat. Bland klienterna finns människor från en rad olika branscher och positioner såväl ledare som medarbetare.

En biografi finns som pdf. för nedladdning under fliken "Contact & Download"