Möten & värderingar

Mer än 25% av alla internmöten i den dagliga verksamheten håller inte bara låg kvalitet utan är rent av kontraproduktiva säger forskarna. Interna möten är ofta de mest eftersatta när det gäller effektivitet och del i att stärka företagskulturen. Att förändra en möteskultur går hand i hand med att stärka en organisations värdegrund. Ett arbete som kräver tid och engagemang men vars resultat får genomslag i alla delar av verksamheten.

Jag har förmånen att samarbeta med Sveriges kanske främsta specialist på värderingar och hur man skapar bygger en livskraftig värderingskultur där möten spelar en viktig roll. Mia har skrivit tre böcker i ämnet varav en har översatts till engelska. Du hittar mer om Mia på www.miahultman.com

Några ord från Mia

  • \"Värderingar är den inneboende kompassen som berättar för dig som individ vad som är rätt eller fel, det finns inget däremellan. När en verksamhet har tydliga värderingar som får vägleda såväl förberedelsen som genomförandet av mötet blir det nte bara lätt att leda mötet. Varje deltagare vet också vad som förväntas, på vilket sätt han eller hon kan bidra och vad resultatet blir. När värderingar genomsyrar möteskulturen i en organisation skapas effektivitet, stolthet och resultat\"

    Mia Hultman , Identitetsakademin AB