Möten & värderingar

Studier visar att 25% av alla internmöten inte bara håller låg kvalitet utan rent av är kontraproduktiva för att driva och utveckla en verksamhet.

Hur interna möten formas och drivs är ofta eftersatt och man går därför miste om den viktiga kraft möten kan vara för att stärka en företagskultur. Att förändra den går hand i hand med att stärka en organisations värdegrund och är ett arbete som kräver både tid och engagemang men vars resultat får stort genomslag i alla delar av en organisation.

Jag har förmånen att samarbeta med Sveriges kanske främsta specialist på värderingar och hur man skapar bygger en livskraftig värderingskultur där möten spelar en viktig roll. Mia har skrivit tre böcker i ämnet varav en har översatts till engelska. Du hittar mer om Mia på www.miahultman.com

Några ord från Mia

  • "Värderingar är den inneboende kompassen som berättar för dig som individ vad som är rätt eller fel, det finns inget däremellan. När en verksamhet har tydliga värderingar som får vägleda såväl förberedelsen som genomförandet av mötet blir det nte bara lätt att leda mötet. Varje deltagare vet också vad som förväntas, på vilket sätt han eller hon kan bidra och vad resultatet blir. När värderingar genomsyrar möteskulturen i en organisation skapas effektivitet, stolthet och resultat"

    Mia Hultman , Identitetsakademin AB