Kunder

Mina uppdragsgivare finns inom många olika branscher och det är en verklig förmån att få insyn i olika världar - en av fördelarna med att arbeta med ett ämne som är relevant oavsett vilken verksamhet företaget eller organisationen bedriver. 

Bland mina kunder märks bland andra Microsoft, IKEA, Lean Forum, Litorina, Rikshem, Setra, Telia, Ekonomistyrningsverket KPMG, HSB, Systembolaget, OKQ8, Sveaskog, Novare Leadership Academy, SEB, SIS m fl.

Systembolaget

  • ”Louise är en driven och energirik personlighet som med stort engagemang arbetat med att utveckla såväl individer som Systembolaget som organisation. Hennes stora styrka är att hon snabbt skapar en överblick och har förmåga att konkretisera och tydliggöra abstrakta och strategiska budskap. Hennes dramaturgiska förmåga i kombination med kreativitet har bidragit till att, genom återkommande sk. Ledarmöten 2002-2008, involvera alla Systembolagets chefer i företagets strategiska utmaningar”

    Karin Furuvik - Personaldirektör, Systembolaget

Microsoft AB

  • ”Jag har jobbat med Louise i ett flertal projekt - konferenser för kunder och partners och flera internkickoffer, däribland en av våra mest lyckade genom tiderna. Louise har alltid med sig ett fokus på det viktiga i MÖTET mellan människor som det bärande i kommunikationen. Hon frågar efter VAD man vill säga innan hon är beredd på att lyssna på alla idéer om HUR. Hon är modig och vågar utmana kunden på ett bra sätt som ökar kvaliteten i budskapet, och därmed den så viktiga upplevelsen för mottagaren.”

    Lars Backhans, fd Vice VD Microsoft AB, Microsoft