Facilitering

Ordet facilitator kommer från latinets facile som betyder att underlätta och göra enkelt. Det finns tillfällen då en grupp behöver hjälp av en neutral person, en facilitator, för att under ett möte leda processen för att  kunna uppnå det man föresatt sig. Det kan handla om en ledningsgrupps behov av att skapa samsyn kring var ett företag är på väg, dess vision och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att nå dit. Min roll är att formge och leda processen under mötet så att alla kommer till tals, utmana såväl det sagda som osagda och bidra med andra perspektiv i samtalen.

  • ”Louise träffsäkerhet i att kunna se, höra och uppfatta det viktiga som både sägs och inte sägs, är en talang som i ett förändringsarbete hos en individ eller grupp skapar förutsättningarna för förändring. Det tar individen och gruppen ett steg till vilket är det där som gör skillnad. Som kollega är det njutbart att dela uppdrag därför precisionen som Louise fångar kopplas till genuin värme, generositet och tydlighet som för mig är det som skiljer konsult från konsult.”

    Rino Wennerholm - Professionell Facilitator, Rino Senses AB