Content Manger/Redaktör

Ibland är mötesarkitekturen gjord, formatet satt och aktörerna valda. Men mötet har ett komplext innehåll med en mängd medverkande talare och en tematik som inte blir tydlig utan arbete. I samarbete med flera av landets ledande kommunikations- och eventbyråer arbetar jag som s.k. content manager eller redaktör.

Mitt uppdrag är här att i kontakt med talarna hålla samman budskapen och koordinera innehåll och material såsom filmer och bilder etc. Väl framme vid genomförandet bistår jag med stöd och ledning av repetitionerna om så önskas.