& Co

Ensam är inte stark och det är en förmån att, så ofta det ges tillfälle, samarbeta med en rad specialister med sylvass kompetens inom sina respektive områden. Några av dem hittar du här:

Gun Molin Jansson
Rino Wennerholm
Anna Woodruff
Mia Hultman
Jim Gartz
Camilla Svensk
Gun Molin  Jansson
Rino Wennerholm - Rino Senses
Anna Woodruff - Sticky Spider
Mia Hultman - Identitetsakademin
Jim Gartz - Image
Camilla Svensk - fotograf

Projektledare och körproducent med lång erfarenhet från all sköns möten stora som små. Lugn, struktur och en stor portion humor är egenskaper jag uppskattar när vi tillsammans tar oss an större och mer komplexa möten.

Mycket erfaren facilitator med en sällsam närvaro och förmåga att bana väg för möten. En fröjd att samarbeta med i t ex grupputvecklingsuppdrag. www.rinosenses.com.

En sylvass projekt- & produktionsledare med världen som arbetsfält. Annas näsa för detaljer i budgetarbete, gästlogistik och flödesplanering är oslagbar och alltid med ett leende.
www.stickyspider.se.

En av Sveriges främsta experter på värderingar och dess kraft för att bygga långsiktigt sunda och framgångsrika verksamheter.  www.miahultman.se.

Fantastisk grafik kommer ur denne mans studio och under hans ledning levererar alla i såväl på som vid sidan om scenen, sitt allra bästa. www.image.se.

Porträtt, mode eller eventdokumentation. Allt gör hon lysande bra!  www.camillasvensk.se.