& Co

Ensam är inte stark och det är en förmån att, så ofta det ges tillfälle, samarbeta med en rad specialister med sylvass kompetens inom sina respektive områden. Några av dem hittar du här:

Gun Molin Jansson
Anna Woodruff
Jim Gartz
Rino Wennerholm
Mia Hultman
Specialister
Gun Molin  Jansson
Anna Woodruff - Sticky Spider
Jim Gartz - Image
Rino Wennerholm - Rino Senses
Mia Hultman - Identitetsakademin
Specialister

Projektledare och körproducent med lång erfarenhet från all sköns möten stora som små. Lugn, struktur och en stor portion humor är egenskaper jag uppskattar när vi tillsammans tar oss an större och mer komplexa möten.

En sylvass projekt- & produktionsledare med världen som arbetsfält. Annas näsa för detaljer i budgetarbete, gästlogistik och flödesplanering är oslagbar och alltid med ett leende.
www.stickyspider.se.

Fantastisk grafik kommer ur denne mans studio och under hans ledning levererar alla i såväl på som vid sidan om scenen, sitt allra bästa. www.image.se.

Mycket erfaren facilitator med en sällsam närvaro och förmåga att bana väg för möten. En fröjd att samarbeta med i t ex grupputvecklingsuppdrag. www.rinosenses.com.

En av Sveriges främsta experter på värderingar och dess kraft för att bygga långsiktigt sunda och framgångsrika verksamheter.  www.miahultman.se.

Efter drygt 20år i yrket finns i telefonboken en lång rad skickliga yrkespersoner inom områden som teknik, scenografi & logistik. Alla är så nära försäkring man kan komma i en direktsändning...:)